MESKI sudah dilunasi cukainya, Dokumen Pengangkutan Cukai masih tetap diwajibkan. Pengangkutan barang kena cukai yang sudah dilunasi cukainya, dari penyalur ke tempat lain di peredaran bebas, berupa minuman mengandung etil alkohol dengan kadar berapapun dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter wajib dilindungi Dokumen Cukai.

Begitu juga pengangkutan dari tempat penjualan eceran ke tempat lain di peredaran bebas, berupa minuman mengandung etil alkohol dengan kadar lebih dari 5 persen (lima per seratus) dalam jumlah lebih dari 6 (enam) liter.

Pengangkutan barang kena cukai wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor yang mengawasi penyalur atau tempat penjualan eceran setiap bulan paling lambat pada hari kesepuluh bulan berikutnya (sesuai contoh format di Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai).

Yang dimaksud tempat penjualan eceran MMEA (TPE) adalah tempat untuk menjual secara eceran barang kena cukai berupa MMEA kepada konsumen akhir.

Penyalur MMEA (penyalur) adalah orang yang menyalurkan atau menjual barang kena cukai berupa MMEA yang sudah dilunasi cukainya semata-mata ditujukan bukan kepada konsumen akhir. (*)